» General Archive
» Publishing Industry
» Movie Industry
» Magazines
» Books
» Events
» Contact us
» Search
» Home

 

Forever Solutions van Peter Dingenen failliet


Op 17-09-2015 is Forever Solutions te Zoersel (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen
failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 840920021. De (hoofd)activiteit van Forever
Solutions is ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-
activiteiten en aanverwante activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen
Opening van het faillissement, dagvaarding, van : FOREVER SOLUTIONS BVBA, ACHTERSTRAAT
85A/2, 2980 ZOERSEL. Referentie : 40507. Datum faillissement : 17 september 2015.
Handelsactiviteit : COMPUTERCONSULTANCY-ACTIVITEITEN Ondernemingsnummer :
0840.920.021 Curator : Mr VERSTRAETEN PETER, KIELSEVEST 2-4, BUS 1, 2018 ANTWERPEN 1.
Voorlopige datum van staking van betaling : 17/09/2015 Datum neerlegging van de
schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak
van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal
van verificatie van schuldvorderingen : 13 november 2015. De personen die zich persoonlijk zeker
hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor
eensluidend uittreksel : De griffier, L. Boets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HOME | TOP | BACK


For More Information Please contact us at:
e-mail: editor@loenochod.com
http://www.loenochod.com/


Copyright © LOENCHOD
All Rights Reserved
Protected by the copyright laws of the
United States and Canada and by international treaties.

Web HostingAward Winning Web Hosting Domain Name Registration Professional Web design at Affordable Prices Dedicated Hosting Servers with Vast Power, Security and Reliability Fastest Internet Access at the Lowest Monthly Cost