» General Archive
» Publishing Industry
» Movie Industry
» Magazines
» Books
» Events
» Contact us
» Search
» Home

 

Boek van denkend studentLeuven – Gert Van Mol, 23-jarige student aan het Instituut voor Sport en Lichamelijke Opvoeding te Leuven, heeft in eigen beheer een boek uitgegeven. Het is maar beperkt verkrijgbaar, voor studenten bij hem tegen 299 fr., of in boekhandel Altea voor iedereen tegen 400 fr. En zo nu en dan, bij feestelijke of studentikoze evenementen. De auteur woont in Leuven, in de Mussenstraat 68. Hij zegt en schrijft in dat werk van zichzelf, dat hij geen briljant student is, zelfs geen "gewoon goed" student. Maar nadenken, dat doet hij blijkbaar wel. En de neerslag daarvan bundelen en zelf eigen vindsels op papier zetten, dat lukt hem ook best. Hij komt trouwens uit de Germaanse en dat heeft er misschien wel mee te maken dat hij met iets heel origineel komt, dat ook boeit.


Bij het lezen van de Blinde Loper wou ik even diep nadenken als Gert. Na zo’n 20 blz. kreeg ik hoofdpijn; of dit mijn schuld is of veroorzaakt werd door de lectuur, laat ik in het midden. Maar hoe verder je raakt in de samenbrenging van 135 blz. proza, poezie en foto’s van Van Mol en van anderen over de Menselijke Beweging, Sport en Spierpijn, hoe leuker het wordt.


De Blinde Loper moet ontsluieren waarom de mens, die gemakkelijkheidshalve vergeleken wordt met een insect, beweegt.


Gert kijkt, in het sportinstituut, in de sportwereld en nog heel ruim daarbuiten, naar al wat deze beweging is, vluchtig en in wezen tijdloos. Hij kijkt er ook naar vanuit de andere hoek dan die wij gewoon zijn in deze middens. Niet de prestatie op zich interesseert hem, wel de andere kant ervan. Dat beweging niet alleen is voorbehouden aan de mens wordt in dit boek ook duidelijk, met woord en beeld.


Tevens begint het werk met de voorgeschiedenis ervan en met wat het later gaat worden. Elk jaar, of toch bijna, wil Gert Van Mol zo’n Blinde Loper afleveren. Deze eerste uitgave is dus maar een voorpublicatie van wat het in de toekomst moet worden. Maar in zijn eerste aflevering, het weze gezegd, komen heel mooi typerende prozaschetsen aan bod, die sommigen misschien een doordenker bezorgen, maar evenzeer bewondering en verwondering wekken.


05-05-1989 Het Laatste Nieuws, A.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HOME | TOP | BACK


For More Information Please contact us at:
e-mail: editor@loenochod.com
http://www.loenochod.com/


Copyright © LOENCHOD
All Rights Reserved
Protected by the copyright laws of the
United States and Canada and by international treaties.

Web HostingAward Winning Web Hosting Domain Name Registration Professional Web design at Affordable Prices Dedicated Hosting Servers with Vast Power, Security and Reliability Fastest Internet Access at the Lowest Monthly Cost